Informace o zpracování osobních údajů

Kdo bude odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce

Witty s.r.o.
IČO 248 45 353
Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179761, kontaktní údaje:
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, Praha 10, 102 00, osobniudaje@wittytrade.com

Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování

Witty bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a v kontaktním dotazníku, jen za účelem zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřízení Vašich připomínek.

Pokud Witty udělíte svůj souhlas, bude Witty dále zpracovávat výše uvedené kontaktní osobní údaje a historii relevantní komunikace s Vámi pro účely přímého marketingu, kdy Vás Witty bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání různých obchodních sdělení (např. novinky, slevové akce a informace o nových produktech) e-mailem.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v kontaktní databázi.

Právní základ

Witty je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky v rámci komunikace před případným uzavřením kupní smlouvy nebo v rámci zákaznické podpory.

Bez zpracování osobních údajů není možné Vaši poptávku vyřídit.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bude Witty provádět na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat nebo se můžete odhlásit z odběru obchodních sdělení při každém zaslání takového obchodního sdělení podle příslušných instrukcí. Do odvolání Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé

 Zpracovávat Vaše osobní údaje budou naši zaměstnanci, ale je také možné, že budeme v rámci přímého marketingu spolupracovat s marketingovými firmami pověřenými na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány jen po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší poptávky, pak budou vymazány.

Pokud udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, budou Vaše údaje uchovávány po dobu trvání činnosti Witty, dokud neodvoláte svůj souhlas s tímto zpracováním nebo se neodhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Jaká máte práva?

Máte právo na informace o zpracování osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud uplyne doba pro uchování osobních údajů nebo odvoláte svůj souhlas/odhlásíte se z odběru obchodních sdělení), popřípadě na omezení zpracování.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (  www.uoou.cz ).