Google Seamless Setup

Snadné nastavení a přímé ovládání prostřednictvím aplikace Google Home
Není vyžadován žádný rozbočovač

Co je Google Seamless Setup?

Seamless Setup vám umožní snadno a rychle nastavit Yeelight Smart Led Bulb M2 (Multicolor) v aplikaci Google Home. Nebudete k tomu potřebovat žádnou další aplikaci. O snadné připojení Yeelight Smart LED Bulb M2 (Multicolor) k internetu se pak postará zařízení Google Nest.

Jaká zařízení budete potřebovat k integraci přes systém Google Seamless Setup?

Yeelight Smart LED Bulb M2 (Multicolor)
Budete potřebovat ještě jedno z následujících asistenčních zařízení:

Google Home

Google Home Mini

Nest Mini

Nest Hub Max

Nest Hub

Google Home Max

Nest Wifi

Jak provést nastavení s Yeelight Smart LED Bulb M2 (Multicolor)?

1. Zapojte vaše chytré osvětlení Yeelight ve stejné místnosti jako zařízení Google Home.
2. Pokud jste to ještě neudělali, nastavte vaše zařízení Google Home.
3. Otevřete aplikaci Google Home.
4. Vlevo nahoře klepněte na Přidat + → Nastavit zařízení → Nastavit nové zařízení ve vaší domácnosti.
5. Vyberte zařízení, které chcete nastavit. Po vybrání začne vaše zařízení blikat.
6. Kde se toto zařízení nachází? Vyberte místnost, ve které se vaše zařízení nachází. Můžete si vytvořit také vlastní místnost po klepnutí na možnost Přidat vlastní místnost a zadání názvu místnosti. Poté klepněte na Další.
7. Vytvořte unikátní název. Zadejte název pro vaše zařízení, který pak budete využívat v rámci hlasových pokynů. Doporučujeme zadat název v příslušném kontextu, např. „reading light“ nebo „overhead light“. Pro dosažení co možná nejlepších výsledků nezahrnujte v názvu zařízení název místnosti (již víme, ve které místnosti se nachází).
8. Nastavení chytrého osvětlení Yeelight. Vaše zařízení může několikrát zablikat.
9. Vaše zařízení je připraveno. Klepněte na Hotovo.
10. Nastavení bylo úspěšné. Nyní můžete ovládat vaše osvětlení prostřednictvím služby Google Assistant.

Jak ovládat Yeelight Smart LED Bulb M2 (Multicolor) prostřednictvím zařízení Google Nest?

Základní hlasové příkazy

1. Začněte takto: Řekněte „Hey Google“ nebo „OK Google“, a poté…
2. Pro zapnutí nebo vypnutí světel – „Turn on/off <název světla>“
3. Pro ztlumení světel – „Dim the desk light“ nebo „Dim all the lights“
4. Pro rozjasnění světel – „Brighten the desk light“
5. Pro nastavení jasu světel na určitou hodnotu – „Set desk light to 50%“ nebo „Set lights to 70%“
6. Pro ztlumení/rozjasnění světel o určitou hodnotu – „Dim/Brighten lamp by 50%“ nebo „Dim/Brighten lighty by 10%“
7. Pro zapnutí/vypnutí všech světel – „Turn on/off all of the lights“
8. Pro nastavení barvy světla k probouzení – „Set lights to bright white“
9. Pro nastavení denní barvy světla – „Set lights to soft white“
10. Pro nastavení noční barvy světla – „Set lights to candlelight“11. Pro změnu barevné teploty světel – „Change lights to 2 700 kelvin“ (Od 2 000 do 7 000)

Poznámka:

Pokud se váš mikrofon nebo chytrý displej a kompatibilní osvětlení v rámci aplikace Google Home nacházejí ve stejné místnosti (protože jste ke světlům během nastavování přiřadili místnost), váš mikrofon nebo displej budou vědět, že se vaše hlasové příkazy týkají osvětlení v této místnosti. Pokud se například váš reproduktor nebo chytrý displej či chytré osvětlení nacházejí v obývacím pokoji, když dáte pokyn „OK Google, turn off the lights“, světla v obývacím pokoji se vypnou.

Další způsoby ovládání světel.

– Světla můžete zapínat a vypínat prostřednictvím aplikace Google Home. Můžete také nastavovat teplotu barev.

– Chcete-li ovládat vaše světla nebo jiná chytrá zařízení jedním hlasovým příkazem, stačí nastavit rutinu.


Jiné nejčastější otázky a odpovědi na ně týkající se Yeelight Smart LED Bulb M2 (Multicolor)

Otázka: Jaká je životnost žárovky?
Odpověď: Životnost žárovky je zhruba 15 000 hodin.

Otázka: Jaká je patice žárovky?
Odpověď: Žárovka funguje jak s paticemi typu E26, tak E27. Volba patice závisí na podmínkách v příslušné zemi.

Otázka: Jaký je jmenovitý vstupní proud a napětí žárovky?
Odpověď: 100 V–240 V~50/60 Hz 0,07 A.

Otázka: Na co je nutné dát pozor při instalaci a provozu žárovky?
Odpověď: Ujistěte se, že je při montáži, demontáži a kontrole žárovky vždy vypnuto napájení. Nepoužívejte lampu s nastavovacím šroubem, v opačném případě hrozí poškození produktu (např. lampy s možností nastavení světla). Nepoužívejte žárovku ve vlhkém prostředí.- Nedoporučuje se používat žárovku v kombinaci s úzkými a utěsněnými kryty lamp, může to totiž vést k narušení signálu nebo generování nadměrného tepla.

Otázka: Podporuje žárovka nezávislé aplikace?
Odpověď: Žárovka podporuje aplikaci Google Home.

Otázka: Jaká je vzdálenost připojení mezi žárovkou a telefonem?
Odpověď: Vzdálenost mezi žárovkou a telefonem není nijak omezena. Jen se ujistěte, že je žárovka nachází v blízkosti zařízení Google Nest.

Otázka: Jaká je vzdálenost připojení mezi žárovkou a zařízením Google Nest?
Odpověď: Připojovací vzdálenost je 40 metrů v otevřeném prostředí. Tato vzdálenost může být ovlivněna faktory vztahujícími se k podmínkám v místnosti, třeba rozvržením, typem bytu apod.

Otázka: Jak provést reset do továrního nastavení?
Odpověď: Pomocí přepínače zapněte a vypněte žárovku pětkrát za sebou (pokaždé zapnout na 2 s, vypnout na 2 s), dokud žárovka nezobrazí efekt cirkulace barev.

Otázka: Proč žárovka občas problikává?
Odpověď: – Špatné připojení k napájení- Nepoužívejte žárovku v kombinaci se stmívačem.

Otázka: Proč někdy nemůžu žárovku ovládat prostřednictvím Google Nest?
Odpověď: Ujistěte se, že je zařízení Google Nest během používání žárovky zapnuté a připojené k internetu, v opačném případě nelze žárovku ovládat.

Otázka: Proč žárovka nereaguje na hlasové příkazy prostřednictvím zařízení Google Nest?
Odpověď: Ujistěte se, že je zařízení Google Nest během používání žárovky zapnuté a připojené k internetu, v opačném případě nelze žárovku ovládat. Ujistěte se, že je žárovka napájená a že je nástěnný spínač zapnutý. Nepoužívejte žárovku v kombinaci s úzkými a utěsněnými kryty lamp, může to totiž vést k narušení signálu nebo generování nadměrného tepla.

Otázka: Kolik chytrých žárovek Yeelight Smart LED můžu připojit k jednomu zařízení Google Nest?
Odpověď: K jednomu zařízení typu Nest můžete připojit až 6 zařízení s připojením Bluetooth.